Rodoksantyna

Naturalny barwnik spożywczy. Jego niewielkie ilości można znaleźć w wielu gatunkach roślin np. cisu (Taxus baccata) i piórach niektórych ptaków (np. z rodzaju Ptilinopus i rodziny bławatników)