Pirowęglan dimetylu

DMDC Velcorin®

Jest dodawany do win stołowych, musujących, likierowych w celach bakteriobójczych i grzybobójczych