Pąs 6R

Czerwony spożywczy barwnik azowy. W histologii barwi się nim fibrynę