Czerń PN

czerń brylantowa BN, czerń BN, ang. Foof Black 1, Brilliant Black BN, Melan Black

W przemyśle spożywczym używana do barwienia ciast w proszku z czarną porzeczką, jogurtów (zwłaszcza pitnych), ajerkoniaku, sosu brązowego oraz kawioru.