Kantaksantyna

β,β-karoteno-4,4'-dion ang. Food Orange 8

Naturalny, różowy barwnik spożywczy. Jest obecny w małych ilościach w wielu gatunkach roślin i grzybów oraz w piórach niektórych ptaków.